MENÜ

LÉLEKÉBREDÉS

"A lelket kell meggyógyítani ahhoz, hogy a sejtek egészségesek legyenek." (Wass Albert)

 

A spiritualitás számomra a lélekkel való foglalkozást, tudatos belső munkát, önmagam megismerését, az önismeretem fejlesztését, a test-lélek-szellem egyensúlyának megteremtését jelenti.

Ebbe bele tartozik az is, hogy a mindennapi  életem során figyelemmel és megértéssel vagyok környezetem iránt, nagyon fontosnak tartom, hogy gondolataim, szavaim, tetteim pozitívak legyenek, és ez pozitív hatást gyakoroljon másokra is. Ez egy folyamatos, tudatos törekvés, amely mind mások, mind saját lelki fejlődésemet is szolgálja.

 

Mi is az az önismeret?

Mai világunkban egyre gyakrabban emlegetett szó, az ÖNISMERET, de nagyon kevesen gondolnak bele, hogy mit is jelent valójában, mi mindent rejt magában ez a fogalom. Sokan hiszik azt, hogy ismerik önmagukat, hogy nincs szükségük önismeretük fejlesztésére, de amikor föltesszük a kérdést, hogy mik a vágyaik, céljaik, ... nem tudják megmondani. Az önismeretet nélkülöző emberek gyakran tudatos célok nélkül élnek, olyan érzésük van, hogy csak sodródnak az árral, és nem tudják merre, gyakran ugyanazokat a hibákat követik el, ugyanazokat a köröket futják vég nélkül.

 

Önmagunk megismerése egy mély lelki folyamat, egy csodálatos törekvés arra, hogy megismerjük azon tulajdonságainkat is, melyek eddig mintegy "vakfolt" mögött rejtve voltak, megismerjük szándékainkat, erősségeinket, képességeinket, érzelmeinket, gondolatainkat, embertársainkkal, környezetünkkel való kapcsolatainkat, esetleges gyengeségeinket, hiányosságainkat, és mindezek együttes működését. Az önmegismerés folyamatában nagyfokú és nyílt őszinteségre is szükségünk van, hiszen ebben a folyamatban olyan igazságokat is be kell vallanunk önmagunknak, melyek néha fájdalommal járnak.

 

Az önismeret folyamata az önelfogadáshoz vezet, megtaláljuk önmagunkban a boldogságot, a sikert, képessé válunk gyengeségeinket felismerni, megérteni és tanulni belőlük, és ez maga a fejlődés.

Belső lényünk, belső működésünk megismerése egy élethosszig tartó tapasztalás, egy csodálatos szárnyalás, amely során egyre bölcsebbé, boldogabbá válunk.

Spirituális életvezetési tanácsadóként ezen az úton nyújtok segítséget elsősorban, de nem kizárólag, a rajzelemzéssel, a Ji Ching-gel, és egyéb technikákkal.

 

 ÖNISMERETI RAJZELEMZÉS:

A rajzolás az egyik legősibb kifejezési forma. Rajzolni nemcsak a gyerekek tudnak, és szeretnek, hanem a felnőttek is. A rajzelemzés során a rajzok nagyon sokat elárulnak belső világunkról, érzéseinkről, gondolatainkról, olyan tulajdonságainkat ismerhetjük meg, amelyekről talán nem is volt tudomásunk, pedig azok is meghatározzák mindennapi életünket, viselkedésünket, önmagunkhoz és környezetünkhöz való viszonyunkat.

 

Rajzelemzéseimmel az önismeret folyamatában nyújtok segítséget.

Egy foglalkozás kb. 1-1,5 óra időtartamú, ahol 6 féle rajz elkészítésére kerül sor. A rajzolást követően kb. 3-4 nap alatt készül el az elemzés, amelyet követően, amennyiben szükséges, alkalom nyílik személyesen is megbeszélni az elemzést.

 

A rajzolás önmagában is egy csodálatos élmény, hiszen egy alkotó, teremtő folyamat, amely a léleknek is egy simogató élmény. Rajzolás során előtérbe kerül a jobb agyfélteke (miközben az egész nap használt bal agyfélteke megpihen), a kreativitás, a találékonyság, az érzelmek, és nem utolsó sorban gyermeki énünk. Rajzolás alatt átélhetjük a kikapcsolódás csodás és pihentető érzését is.

 

Ji Ching:

A Ji Ching vagy Ji King, a Változások Könyve a világirodalom egyik legrégibb és legnagyobb hatású könyve, Kína legfontosabb írásos emléke. Több évezredes bölcsesség sűrűsödik benne.

Eredete homályba vész, mai írásos formája több, mint 3000 éves. A történelem során számos császár, hadvezér tanulmányozta a Változások Könyvét a jelentősebb döntések meghozatala előtt.

 

Müller Péter Jóskönyv című művében ekként fogalmaz: "A Ji-king az egyetlen könyv, amellyel beszélgetni lehet."

 

Ez valóban így is van. A Ji Ching arra az alaptörvényre épül, hogy a világban minden folyamatosan változik, egyetlen állandó létezik, és ez a VÁLTOZÁS. A mozgás, a változás a két erő, a Jin és a Jang állandó együtthatása, így mindne pillanat leírható a Jin és Jang valamilyen kombinációjával.

Ahhoz viszont, hogy értelmezni tudjuk a jelen történéseit, és abból helyesen következtehessünk a jövőnkre, szükségünk van egy bölcs iránymutatásra. Ezt adja nekünk a Ji Ching, a Változások Könyve.

 

A könyv nem jövőt mond, hanem iránymutatást ad, javaslatot tesz arra, hogy jelen helyzetünkben mi lenne a helyes cselekedet. Sokszor kerül az ember olyan helyzetbe, amikor a jelen történéseiben nem tudja mit és hogyan tegyen, mi lenne a helyes döntés, amikor jó lenne valakit megkérdezni, hogy mit tenne a helyünkben. Az ilyen, és ehhez hasonló "Hogyan tovább?, "Mit tegyek?" helyzetekben a könyv tanácsol, utat mutat, vezet, irányt ad, rávezet a helyes gondolkodásra, hogy a meghozott döntésünk és cselekedetünk kívánatos legyen a jövőnkre nézve.

Asztali nézet