Mostani, és következő pár blogomban egy olyan területet fogok röviden bemutatni, ami sokak számára ismert a megnevezése alapján, ugyanakkor arról, hogy miről is szól, mit jelent, mi a szerepe az életünkben, mit és hogyan nyújt, arról keveseknek van ismerete.

Hogy miért éppen erről a témáról írok? A válasz a végén kiderül. 

 

Kezdjük a megnevezéssel, mit jelent maga a szó: COACH, COACHING?

Mindkét szó az angol nyelvből került át a magyar nyelvterületre, a coach edzőt, a coaching edzést jelent.

Az elnevezés is, és a coaching több alapelve is a sport világához kötődik. A coach kifejezést az 1830-as évek Angliájában tutor, konzulens értelemben olyan tanárra alkalmazták, aki a diákot „keresztül vitte” egy vizsgán. Ebben az időben kezdték el a sport területén, az edző, tréner megjelölésére használni a kifejezést.

 

Az 1970-es éveket megelőzően az edző (coach) leginkább egy olyan személy volt, aki szakértelme alapján (mert pl. ő maga is versenyszerű sportoló volt korábban) gyakorlati, technikai tanácsokkal látta el a sportolót, elsősorban a fizikai felkészítésben.

Timothy Gallwey nevéhez fűződik az a szemléletváltás, melyet egyik könyvében fogalmazott meg, hogy sokkal inkább a sportoló pszichikai felkészítésére kell a hangsúlyt helyezni.

 

Elmélete szerint az emberi erőfeszítésben egy külső és egy belső játszma is felfedezhető. A külső játszma a személyen kívül történik, és az a törekvés, hogy a játékosnak ezeken a külső akadályokon kell túljutnia ahhoz, hogy elérje a célját.

Ugyanakkor van egy belső játszma, amely a játékos elméjében történik, és talán nehezebb ezeket leküzdeni, mint a külső akadályokat. Ezek az akadályok a félelem, az önbizalomhiány, a fókuszvesztés, és még lehetne sorolni. 

 

Egyértelműen felfedezhető, hogy ez az elmélet nem csak a sport területén alkalmazható, hiszen a külső, és főleg a belső játszmák mindenki életében, valamennyi életterületen megtalálhatók.

 

Épp emiatt később már nemcsak a sport területén alkalmazták ezt az elméletet, hanem átemelték és tovább is gondolták az üzleti szférában is.  A sport-modell az üzleti problémák bizonyos területein, ahol elsősorban a készségek javításán van a hangsúly, sikeres lehet, ugyanakkor vannak olyan üzleti problématerületek, ahol sokkal mélyebb, érzékenyebb megközelítés kell, olyan eszközök, melyek a személyt helyezik a középpontba, figyelembe véve a személyes határokat, a nézeteket, a hiedelmeket is.

 

A coaching európai térhódítása kicsivel később történt meg, de ez talán annyiban előny is, hogy addigra letisztultabb formában, kevesebb félreértelmezéssel vált megismerhetővé.

A coaching folyamatosan terjed és fejlődik világszerte, és napjainkra egyértelműen bebizonyosodott, hogy egy komoly, tartós sikert eredményező módszerről, technikáról van szó.

 

 

Nézzük meg röviden mi a coaching célja?

A coach egy olyan szakember, aki kérdéseken keresztül, különböző alkalmazott technikákkal segíti ügyfelét, hogy saját maga rátaláljon a megoldásra.

A coach nem tanácsadó, hanem külső szemlélő, érzelmileg semleges személy, aki új perspektívákat ad a kliensének, olyan nézőpontokkal ismerteti meg őt, melyekre korábban nem is gondolt, vagy épp nem volt abban az állapotban, hogy problémáján felülemelkedve észrevegye a problémája lényegét, és a megoldást.

 

A coaching egy segítő tevékenység, ahol a coach a kliensben meglévő képességeket, erősségeket azonosítja és fejleszti, és így az ügyfél képessé válik arra, hogy továbblendüljön elakadásain, problémáit hatékonyan megoldja. A fókusz a jelen feladatain, és a jövőben megvalósuló megoldásokon van.

 

A coaching nem egyetlen, meghatározott módszer, hanem különböző területek (pl. pszichológia, mentoring, karrier tanácsadás, vezetéselmélet, felnőttoktatás…) előnyeit, módszereit, technikáit felhasználó hatékony fejlesztési folyamat.

 

A coaching egy folyamat, ahol az egészséges ügyfelet holisztikus megközelítésben (test-lélek-szellem egysége) szemléli, aki életében elakadt, keresi bizonyos problémáira a megoldást. A folyamat során az ügyfél képessé válik felismerni erősségeit, képességeit, fejleszti kreativitását, meglévő tudását elmélyíti, új ismeretekre is szert tesz, fokozódik eredményessége, javul életminősége.

A coaching nem terápia, tehát nem a pszichés problémákon és elsősorban nem a múlton van a hangsúly és a fókusz, hanem a „miért”-ek helyett a „hogyan”-ra összpontosít.

A coaching mindig egyénre szabott, minden alkalommal az ügyfél határozza meg a beszélgetés fókuszát, melynek mentén a coach segíti őt a megoldás felé vezető úton.

 

Mi jellemzi még a coaching-ot?

A coach és az ügyfél viszonyát a partnerség jellemzi, a kliens aktív résztvevője a folyamat, így élete alakításának. Fontos tényező az empátia, a rugalmasság, az őszinteség, a nyíltság, a bizalom, az elfogadás, a kölcsönös tisztelet. A coaching képes mozgósítani rejtett tartalékainkat, felszínre hozni képességeinket, ezáltal vissza tudunk találni önmagunkhoz, újra tudjuk gondolni életünket, céljainkat. A coaching emeli önbecsülésünket, növeli önbizalmunkat, arra tanít, hogy azt vegyük észre magunkban, ami az erősségünk, amit jól csinálunk, amiben igazán ügyesek, és kiemelkedőek vagyunk, ösztönzi gondolkodásunkat, kreativitásunkat. A coaching segít abban, hogy egyre tudatosabbakká váljunk, képesek legyünk felelősséget vállalni saját életünkért, és annak alakításáért, döntéseinkért.

A fókusz a problémák helyett a megoldásokra irányul!

 

Coaching témával rengeteg cikk, könyv foglalkozik igen sokrétűen. Rövid blogjaimban nem is az a célom, hogy mélységeiben mutassam be ezt a területet, csupán bepillantást nyújtok egy olyan segítő szakmába, amely sokak életében hozhat minőségi változást.

A blog folytatása következik…